O nama

Ciljevi projekta

 • Formiranje jedinstvene baze podataka o vinskim turama u Srbiji, koja podrazumeva detaljne informacije o vinskim podrumima i njihovoj ponudi, smeštajnim kapacitetima, restoranima, turističkim atrakcijama u vinskim regionima, važećim zakonima i propisima …
 • Predstavljanje i pozicioniranje vinskih tura na domaćem i inostranim trzištima upotrebom savremenih tehnoloških trendova
 • Popularizacija i definisanje vinskog turizma u Srbiji
 • Popularizacija i definisanje autentičnosti vinskih regija u Srbiji kroz vinski put
 • Promocija učesnika u vinskom turizmu, kao i regije iz koje potiču
 • Podsticanje komercijalnih kontakata
 • Ukljucivanje privatnog i javnog sektora u opštu promociju i plasman Puta vina Srbije
 • Uključivanje privatnog i javnog sektora u opštu promociju i plasman vinskog turizma u Srbiji
 • Unapređenje marketinških aktivnosti stejkholdera na Putu vina Srbije (kontinuirano informisanje o načinima prodaje, marketinškim nišama …) usmeravanje svih učesnika prema razvijanju kvalitetne ponude

Učesnici i saradnici

 • Osnivač i realizator projekta ‘’Put vina Srbije’’ je Agencija za marketing i reklamu ‘’Vaša Vizija’’- Zemun, Beograd.
 • Jedan od predstavnika i koordinatora projekta ‘’Put vina Srbije’’ poseduje višegodišnje iskustvo u oblasti turizma, tokom kojeg je aktivno učestvovao na organizaciji vinskih manifestacija, izradi vinskog puta i njegovoj kompletnoj promociji i plasmanu, kao i drugih promotivnih aktivnosti.
 • Projekat su do sada podržali Turistička organizacija opštine Vršac, ‘’Master centar’’- Centar za strane jezike Kragujevac i Suveniri Srbije – Prva internet suvenirnica. Saradnja je predviđena sa proizvodjačima vina, vlasnicima vinskih podruma, smeštajnih kapaciteta, turističkim organizacijama, agencijama i ostalim učesnicima koji vide svoj interes da budu deo ove Vinske priče.
 • Stalni saradnici i učesnici u projektu su turistički radnici sa iskustvom i znanjem iz ove oblasti.
 • Fotografije – Dragan Bosnić
 • Fotografije – Ana Ilić
 • Fotografije – ‘’Vaša Vizija’’ – Zemun, Beograd
 • Tekst  – Dragana Arsenijević
 • Prevod   – ‘’Master centar’’ Centar za strane jezike Kragujevac

Put vina Srbije biće sve duži, a vino sve bolje, zato je pravo vreme da nam se pridružite

U Vašu čast živeli !!!