NACIONALNO TAKMIČENJE ZA NAJBOLJA VINA – SRBIJA 2012/ 22 i 23. oktobra

Nacionalno takmičenje za najbolja vina Srbije, nakon 4 godine, koje organizuje Srpsko vino u saradnji sa Udruženjem vinara vinogradara Srbije – VIVIS, Privrednom komorom Beograda uz podršku Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva finansija i privrede – Sektora za turizam i Grada Beograda, Sekretarijata za privredu i Turističke organizacije Beograd.

Ovakva takmičenja imaju velikog značaja za podsticaj velikih, a posebno malih i porodičnih vinarija, da dobiju zvaničnu potvrdu Komisije sastavljene od eminentnih stranih ocenjivača i šire publike, koja će imati zadovoljstvo da ih 26. i 27. oktobra u hotelu Putnik-Tulip In, degustira na „Srpskom festivalu vina i rakije – Srbija 2012“.

Istovremeno će se održati i nacionalno takmičenje za najbolje rakije i najboljeg somelijera Srbije u saradnji sa Udruženjem somelijera Srbije – SERSA.

Takmičenja će se održati 22. i 23. oktobra, po strogim pravilima međunarodne organizacije za vino i vinovu lozu – OIV, kroz stručni i nepristrasni međunarodni sastav žirija, koji dolaze iz sledećih zemalja: Italija, Kipar, Rusija i Slovačka.

Za svako registrovano vino mora da se pošalje najmanje 4 boce od po 0,75 litara.Boce moraju da se pošalju sa kompletnim etiketama, u obavezno zapečaćenom pakovanju i moraju da stignu na odredište,

Srpsko vino, ul. Goce Delčeva br.9, 11070 Novi Beograd, do 20.10.2012 godine.

Koverat koji sadrži dokumentaciju o uzorku mora da bude u istom pakovanju gde su smeštene i boce.
Osim toga, formular za registraciju može da se pošalje na faks + 381 11 2696-288 ili na mail:
srpskovino.beograd@gmail.com

Pravo da pošalju vina na takmičenje imaju isključivo proizvođači iz Srbije i Republike Srpske uz uplatu kotizacije od 1.500,00 dinara po etiketi.

Svi proizvođači koji učestvuju na Srpskom festivalu vina i rakije 26. i 27. oktobra u hotelu Tulip In-Putnik, imaju mogućnost da daju 2 besplatna uzorka. Zakup stola na Festivalu iznosi 17.000,00 dinara.

Kotizacija za uzorke za sva vina preko broja besplatnih uzoraka, koja na takmičenje daju izlagači na
Srpskom festivalu vina i rakije je 1.500,oo dinara po uzorku .

Uplata se vrši na račun SRPSKO VINO d.o.o. broj 285-2291000000098-65 koji se vodi kod Volks banke(Sberbank).

SRPSKO VINO
Velibor Pešić, predsednik UO

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>