Kako cemo kupovati vino, po boji markice ili po ukusu ?

U Srbiji je izvršena nova klasifikacija vina prema kojoj se sva dele na vina sa i bez geografskog porekla, pri čemu su ona sa geografskim poreklom svrstana u tri kategorije. Reč je o usaglašavanju sa novim pravilima koje propisuje regulativa Evropske Unije, a vina sa geografskim poreklom – regionalna, kvalitetna i vrhunska – obeležavaće se evidencionim markicama, dok će svaki proizvođač nakon pribavljanja potvrde nadležnih službi o kvalitetu vina koje proizvodi, dobijati evidencione markice u boji – tačno za onu količinu vina koju proizvodi.

Kako je objasnio Darko Jakšić, savetnik u Ministarstvu poljoprivrede Srbije, markica će biti garant da je vino određenog kvaliteta i iz određenog rejona, a država će (naravno) lakše pratiti proizvodnju i promet.

Uvođenjem evidencionih markica, vino je postalo prvi poljoprivredno-prehrambeni proizvod u Srbiji koji ima označeno geografsko poreklo, što bi u budućnosti moglo da se desi i sa raznim vrstama sireva, kajmakom, ajvarom… Evidenciona markica ima broj, skraćene oznake za kategoriju kvaliteta i godinu berbe. Štampa ih Zavod za izradu novčanica, sa osam oblika zaštite pa je zloupotreba nemoguća. Novim pravilnikom Ministarstva poljoprivrede predviđena su sledeća obeležja za vina sa geografskim poreklom:

ZELENO i oznaka GI – vina od grožđa iz nekog od tri regiona: centralne Srbije, Vojvodine i Kosova, uz mogućnost korišćenja 15 % grožđa nekog drugog regiona u zemlji;

CRVENO i oznaka KPK – kvalitetna vina sa kontrolisanim geografskim poreklom i kvalitetom isključivo od grožđa iz jednog rejona ili vinogorja;

LJUBIČASTO i oznaka KGPK – vrhunska, najkvalitetnija vina iz jednog rejona ili vinogorja;