“Veni, vino, vici” – Srbija i Bugarska brendiraju novi vinski put Vidin-Negotin-Knjaževac-Kladovo

Iz Negotina stizu dobre vesti u to ime Živeli !

ZastavaRegionalna agencija za razvoj Istočne Srbije pokrenula je projekat “Veni, vino, vici” koji će se realizovati i na području opštine Negotin. Projekat, vredan 121.000 EUR, finansira se u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija. Kako se očekuje, projekat “Veni, vino, vici” doprineće boljoj valorizaciji Negotinskog vinogorja na turističkoj mapi Srbije, ali i pozicioniranju negotinskih vina na tržištu, objavio je opštinski sajt.
U okviru projekta “Veni, vino, vici” biće pripremljena studija brendiranja novog puta vina – Vidin, Negotin, Knjaževac i Kladovo, čime ovaj sve popularniji vid turizma dobija međunarodnu dimanziju.

– Vinogradarstvo i vinarstvo predstavljaju veliku razvojnu šansu, a Negotin, zahvaljujući jedinstvenom kompleksu Negotinskih pivnica, već se nametnuo kao nezaobilazan na srpskom putu vina. U okviru projekta imaćemo priliku da našu manifestaciju “Sajam meda i vina” promovišemo i na konferenciji za novinare u Beogradu, u pet nacionalnih medija i na 10 bilborda. Takođe, dobićemo novi štampani propagandni material, veb sajt, vinari će imati priliku da se dodatno edukuju, ali i da promovišu svoje vinarije – istakao je Milan Uruković, predsednik opštine Negotin.

Opšti cilj projekta je zajednički razvoj i promocija prekograničnog turizma na osnovu održivog korišćenja resursa. U okviru projekta planirano je formiranje i opremanje prekograničnog muzeja vina u okviru Zavičajnog muzeja u Knjaževcu, ali i mnogobrojne aktivnosti na promovisanju vinarstva i vinogradarstva u ovom prekograničnom području.

– Projektom će biti obuhvaćeno 25 proizvođača vina, od kojih je šest iz Bugarske, a 19 iz Srbije – navedeno je na opštinskom sajtu.

Sve vinarije će dobiti set čaša za degustaciju, tablu za obeležavanje puta vina i biće predstavljene u promotivnoj brošuri i na promociji puta vina. Projektom je predviđena i obuka za predstavnike 50 restorana i hotela iz regiona za prepoznavanje, odnosno posluženje vina. Ovim ugostiteljskim objektima biće ponuđeno da u svoju ponudu uključe i lokalna vina. Na kraju projekta, za grupu od 25 turoperatera organizovaće se petodnevni obilazak novog puta vina – Vidin, Negotin, Knjaževac i Kladovo sa posetom drugih znamenitosti na ovom području.

Izvor: ekapija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>